chinh-sach

PHÁP LÝ VÀ HẠ TẦNG DỰ ÁN

PHÁP LÝ DỰ ÁN
“Hình thức sở hữu, thời gian cấp sổ hồng”

1.Hình thc s hu D án?
➣➣S hu vĩnh vin đi vi người có quc tch Vit Nam
➢➢S hu 50 nãm đi vi người nước ngoài

2. Sau khi bàn giao nhà, d kiến bao lâu có s hng?
🍎Khong t 6 đến 12 tháng.

3. Pháp lý d án?
📖📖Chủ đầu tư đã hoàn thành các nghĩa vụ về thuế đối với nhà nước và sẵn sàng cho khách hàng xem sổ đỏ của từ khu trong dự tại văn phòng.
GIAO THÔNG & HẠ TẦNG DỰ ÁN
“Đường nội khu, vỉa hè, khoảng lùi nhà, hệ thống nước thải”

1.Đường nội bộ bao nhiêu mét (hành lang vỉa hè).
🚦🚦🚦Lộ giới: 6 – 10m
🚸🚸Vỉa hè: 1,5 2m mỗi bên tùy theo khu
🏠🏠Lùi trước: 3m
🏡🏡Lùi sau: 2m

2.Khoảng cách giữa các căn?
🚫🚫Dạng nhà ở liên kề, không có khoảng cách trừ những căn góc.
🏢🏢Trước : 15m, Sau 4m

3. H thng đin, ngun đin d phòng?
⚡⚡⚡⚡Đin lưới đin lc quc gia.

4. H thng rác thi, nước thi, internet, cáp quang. Toàn khu có h thng đin d phòng hay không?
🚯🚯Nước thi có h thng x lý nước thi trung tâm.
📶Có cáp quang cho h internet và TV.Khu Sales Gallery, Club house, Retail có h thng đin d phòng.
BÀN GIAO NHÀ & BẢO HÀNH
“Kết cấu tường, thời gian bảo hành, phí chuyển nhượng, bàn giao nhà”

1. Nếu là nhà Song lp và Nhà ph thì tường chung hay tường riêng?
➨➨Kết cu tường riêng

2. Mi loi bit th hay nhà ph có hm hay không?
- KHÔNG

3. Ch đu tư có thu phí bo trì, thi gian bo hành?
🔨🔨🔨Thi gian bo hành là 2 nãm.
➤➤Phí bo trì s thu và s được ch đu tư thông báo c th trong Hp Đng Mua Bán.

4.Nếu khách hàng mua 2 cãn có được thông vi nhau hay không?
📣S được thông phía bên trong, tùy theo v trí và loi sn phm. Vic này cn có xác nhn t ch đu tư trước khi khách hàng thc hin.

5. Điu kin bàn giao nhà?
🔑🔑🔑Hoàn thin mt ngoài, giao thô bên trong như danh mục bên dưới.

6. Khi nào được chuyn nhượng và phí chuyn nhượng là bao nhiêu?
👍👍Đối với khách hàng nhận chiết khấu từ chính sách bán hàng và thanh toán nhanh sẽ được chuyển nhượng sau 6 tháng và chủ đầu tư không tính phí.

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG
from 16th June 2018 to 18h00 30th June 2018

I. QUY ĐỊNH ÁP DỤNG
1. Thời gian áp dụng : Từ ngày 16/06/2018 đến 18h00 ngày 30/06/2018.
    Eligible time : from 16th June 2018 to 18h00 30th June 2018
2. Đối tượng áp dụng : Khách hàng ký Phiếu Xác Nhận Đặt Mua và thanh toán đủ 
   100 triệu đồng cho các loại sản phẩm SwanBay trước 18h00 ngày 30/06/2018.
   Eligible clients : Clients, who sign Booking Confirmation & complete to deposit
   100 mil. VND for SwanBay products before 18h00 30th June 2018.
3. Hình thức ưu đãi:
   Promotion type:
  ➨➨Chiết khấu trực tiếp vào giá bán chưa VAT.
        Discount directly on excluding VAT price of property.
  ➨➨Áp dụng cho tất cả các loại sản phẩm Dự án SwanBay – Garden Villas
       Eligible for all products at SwanBay – Garden Villas.

II. CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI
     PROMOTION SCHEME
1. Ưu đãi 1: Sự kiện bán hàng
    Promotion 1: Launching event
    🌙🌙Trong ngày 16/06 : chiết khấu 2.0%
               On 16th June 2018 : discount 2.0%
    🌙🌙Từ ngày 17/06 đến 23/06 : chiết khấu 1.0%
               From 17th June 2018 to 23rd June 2018: discount 1.0%
2. Ưu đãi 2: Theo khu vực khách hàng: chiết khấu 1.0%
    Promotion 2: Location promotion: discount 1.0%
   ✱✱Khu vực Tp.HCM : Quận 2, Quận 9, Quận 7
          Ho Chi Minh City : District 2, 9 & 7.
   ✱✱Các khu vực Đồng Nai, Hà Nội, Cần Thơ, Đà Nẵng
          Dong Nai Province, Ha Noi, Can Tho, Da Nang.
   ✱✱Khách Nước ngoài
          Foreign Buyers
Lưu ý: Cần có các giấy tờ chứng minh sau: Giấy tạm trú/ KT3, Hộ Khẩu/ Sổ hồng/ Sổ đỏ hoặc Hợp đồng mua bán nhà đất, Xác nhận làm việc tại khu vực, Passport đối với Khách nước ngoài.
NOTE: Clients need to submit documents as: Temporary Residence, Family Book/ Ownership Certificate/Sales Purchasing Contract for properties, working confirmation letter, Passport for foreign buyers.
3. Ưu đãi 3:
    Promotion 3:
   ❉✿✿❀Khách mua từ 2 căn trở lên : chiết khấu 1.0% cho mỗi căn
                 Clients who buy 2 or more units : discount 1.0% for each unit
4. Ưu đãi 4:
    Promotion 4:
   ✬✬✬Khách hàng giới thiệu khách hàng : chiết khấu 1.0%
             Referred by existing clients : discount 1.0%
    Chỉ chiết khấu vào giá bán cho Khách hàng mua mới.
    The discount is only eligible for new buyer ‘s unit.
    Khách giới thiệu phải còn đang sở hữu sản phẩm của SwanCity.
    Referring clients must still own SwanCity properties.
5. Ưu đãi 5:
    Promotion 5:
    👉👉👉Quà tặng gói hoàn thiện nội thất : tương đương mức chiết khấu 4.0%
                    Interior furnishing package : equivalent to 4.0% discount.
CHỈ ÁP DỤNG trong trường hợp khách hàng thanh toán đợt 1 theo đúng thời hạn quy định trong vòng 07 ngày kể từ ngày đặt cọc và/hoặc PHẢI TRƯỚC NGÀY 30/06/2018.
ONLY ELIGIBLE if clients complete the 1st installment within 07 days from deposit time and/or before 30th June 2018.
Để tránh hiểu lầm, trường hợp Khách hàng không thanh toán đủ và đúng hạn Đợt 1 theo quy định, Khách hàng phải hoàn trả lại mức chiết khấu này và ký Phụ lục Hợp đồng với Chủ đầu tư để điều chỉnh lại giá trị Hợp Đồng của căn nhà.
To avoid the misunderstanding, in case that clients cannot complete 1st installment & on time as mentioned above, clients will return the Promotion 5 by signing a side agreement to adjust the product value in deposit agreement.

CHIẾT KHẤU THANH TOÁN NHANH
"Không bao gồm chính sách bán hàng"