phap-ly-va-ha-tang-du-an

PHÁP LÝ VÀ HẠ TẦNG DỰ ÁN

PHÁP LÝ DỰ ÁN
“Hình thức sở hữu, thời gian cấp sổ hồng”

1.Hình thc s hu D án?
➣➣S hu vĩnh vin đi vi người có quc tch Vit Nam
➢➢S hu 50 nãm đi vi người nước ngoài

2. Sau khi bàn giao nhà, d kiến bao lâu có s hng?
🍎Khong t 6 đến 12 tháng.

3. Pháp lý d án?
📖📖Chủ đầu tư đã hoàn thành các nghĩa vụ về thuế đối với nhà nước và sẵn sàng cho khách hàng xem sổ đỏ của từ khu trong dự tại văn phòng.
GIAO THÔNG & HẠ TẦNG DỰ ÁN
“Đường nội khu, vỉa hè, khoảng lùi nhà, hệ thống nước thải”

1.Đường nội bộ bao nhiêu mét (hành lang vỉa hè).
🚦🚦🚦Lộ giới: 6 – 10m
🚸🚸Vỉa hè: 1,5 2m mỗi bên tùy theo khu
🏠🏠Lùi trước: 3m
🏡🏡Lùi sau: 2m

2.Khoảng cách giữa các căn?
🚫🚫Dạng nhà ở liên kề, không có khoảng cách trừ những căn góc.
🏢🏢Trước : 15m, Sau 4m

3. H thng đin, ngun đin d phòng?
⚡⚡⚡⚡Đin lưới đin lc quc gia.

4. H thng rác thi, nước thi, internet, cáp quang. Toàn khu có h thng đin d phòng hay không?
🚯🚯Nước thi có h thng x lý nước thi trung tâm.
📶Có cáp quang cho h internet và TV.Khu Sales Gallery, Club house, Retail có h thng đin d phòng.
BÀN GIAO NHÀ & BẢO HÀNH
“Kết cấu tường, thời gian bảo hành, phí chuyển nhượng, bàn giao nhà”

1. Nếu là nhà Song lp và Nhà ph thì tường chung hay tường riêng?
➨➨Kết cu tường riêng

2. Mi loi bit th hay nhà ph có hm hay không?
- KHÔNG

3. Ch đu tư có thu phí bo trì, thi gian bo hành?
🔨🔨🔨Thi gian bo hành là 2 nãm.
➤➤Phí bo trì s thu và s được ch đu tư thông báo c th trong Hp Đng Mua Bán.

4.Nếu khách hàng mua 2 cãn có được thông vi nhau hay không?
📣S được thông phía bên trong, tùy theo v trí và loi sn phm. Vic này cn có xác nhn t ch đu tư trước khi khách hàng thc hin.

5. Điu kin bàn giao nhà?
🔑🔑🔑Hoàn thin mt ngoài, giao thô bên trong như danh mục bên dưới.

6. Khi nào được chuyn nhượng và phí chuyn nhượng là bao nhiêu?
👍👍Đối với khách hàng nhận chiết khấu từ chính sách bán hàng và thanh toán nhanh sẽ được chuyển nhượng sau 6 tháng và chủ đầu tư không tính phí.